Občianska iniciatíva

KAPA 12

Chceme Slovensko ako modernú, spravodlivú a otvorenú krajinu. Ako krajinu, ktorá podporuje aktivitu, vzdelanosť a rodinu. Chceme, aby hodnotami Slovenska boli dlhodobá prosperita, ochrana vzácneho životného prostredia, ochrana osobných slobôd a spravodlivé prostredie pre všetkýchTúžba po pozitívnych zmenách nás viedla k sformovaniu združenia, ktorého cieľom bude aktívne participovať na pozitívnych zmenách na Slovensku. Vieme, ako krajinu posunúť dopredu tak, aby sme v nej mohli zabezpečiť nielen dôstojný, ale hlavne prosperitou naplnený plnohodnotný život. Budeme našu energiu aktívne vynakladať na to, aby sme dokázali tieto ciele naplniť.

Občianska iniciatíva KAPA 12 bola založená absolventami Politickej akadémie ročník 2017/18, ktorej cieľom je pomáhať pri presadzovaní pozitívnych zmien na Slovensku.