VÍZIA

  • Slovensko je miesto v srdci Európy, kde jeho občania stavajú na tom, čo pred rokmi ich predkovia začali, aby sa súčasné a budúce generácie mohli naplno realizovať a slobodne prosperovať.
  • Slovensko je opäť slušnou krajinou rešpektujúcou hodnoty, schopnou reagovať na zmeny a pokrok v spoločnosti.
  • Slovensko je platným členom Európskej únie a spojencom v NATO, podporuje dohodnuté spoločné politiky, pri ktorých príprave a realizácii uplatňuje práva svojich občanov.
  • Slovensko má spokojných, vzdelaných a úspešných obyvateľov, ktorí si dokážu dôverovať a svojou kreativitou a kultúrnym potenciálom rozvíjajú svoje obce, regióny a tým aj štát.
  • Slovensko sa aktívne vyrovnáva so starnúcou populáciou, oceňuje a využíva aj potenciál aj starších obyvateľov. Solidarita a starostlivosť o chorých a slabých je podporená fungujúcim systémom zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, ale aj výchovou k láskavému a pozornému prístupu spoločnosti k nim.
  • Slovensko podporuje rodiny a rodičovstvo, návrat Slovákov zo zahraničia a je otvorenou krajinou pre kvalifikovaných a prínosných ľudí z iných krajín, ktorí prispievajú k ekonomickému, ale aj kultúrnemu rozvoju Slovenska.
  • Tu sme doma! Nikam neodchádzame.