Za dôstojný parlament

Občianske združenie KAPA 12 spúšťa petíciu.

Jednou z prvých legislatívnych zmien nového parlamentu by mala byť úprava zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Tá by mala zamedziť v kandidatúre osobám odsúdeným za spáchanie úmyselného trestného činu.

„Uznanie viny za úmyselný trestný čin by malo byť trvalým diskvalifikačným kritériom pre kandidovanie do parlamentu, ako aj pre výkon funkcie poslanca NR SR a asistenta poslanca NR SR“, hovorí Svetlana Davidovićová, projektová manažérka občianskeho združenia KAPA12. Podľa nej je najvyšší čas, aby bola takáto zmena v parlamente prijatá. Občianske združenie KAPA 12 za týmto účelom spustilo aj petíciu pod názvom „ Za dôstojný parlament“, ktorá je zverejnená na www.peticie.com.

„S touto iniciatívou oslovíme aj novozvolených poslancov parlamentu a veríme, že niektorí z nich ju aj predložia na rokovanie pléna,“ približuje postup združenia jej predseda Daniel Andráško.

Ústava Slovenskej republiky podľa neho vo svojej piatej hlave síce hovorí o prípadoch trestného stíhania poslanca NR SR, avšak nijako nerieši postavenie kandidátov, ktorí do NR SR kandidujú. „Chceme mať jednoducho parlament kde budú pôsobiť ľudia bez trestnej minulosti. Toto by mala byť úplne základná podmienka pre kohokoľvek, kto sa bude uchádzať o post poslanca najvyššieho zákonodarného zboru“, dodal Daniel Andráško.

link na petíciu: https://www.peticie.com/peticia_za_dostojny_parlament