Kapa12 v regiónoch

Ak máme v budúcnosti prinášať riešenia pre ľudí, musíme do regiónov vycestovať a stráviť tam pár dní. Iba tak dokážeme nasať atmosféru a priniesť nové nápady.💪