Kategórie
Kapa v regiónoch 2021

Základná škola v Rokycanoch

Základná škola Rokycany, 46,  ktorú nám pred dvoma rokmi predstavila naša priateľka Mária Mydliarová, ktorá tam absolvovala program Teach For Slovakia , nám mnohým otvorila oči a ukázala nový svet. Ani tento rok sme na žiakov a panie učiteľky nezabudli a priniesli sme im malé potešenia a podporu od členov nášho KAPA12 o.z. Za správnu radu KAPA12 odovzdali darčeky Monika Kočiová a Zuzana Rolincová. Rozhovory so zanietenými zamestnancami školy, ktorých práca ostáva mnohokrát neocenená ba dokonca až zatracovaná v nás zanechali silné pocity a veľký obdiv k ich čistému záujmu o svojich žiakov a ich rozvoj. Veríme, že aj my svojou prácou prispejeme k systematickým zmenám, ktoré sú tak potrebné pri riešení mnohých problémov v našich regiónoch👏

Kategórie
Kapa v regiónoch 2021

⛓ Aby zatvorené hranice ostali len spomienkou. ⛓

Naši členovia Dávid Bořuta,Daniel Andrasko,a Rastislav Amrich prišli minulý víkend podporiť túto hodnotnú iniciatívu, v ktorej sa angažuje aj Peter Húska.

Viac informácií nájdete napríklad na tomto linku: https://bratislavskykraj.sk/bratislavska-zupa-meni…/

Kategórie
Kapa v regiónoch 2021

Kapa 12 v regiónoch – Národný park PoloninyUBĽA-ULIČ-TOPOĽA


Stáva sa už pravidlom, že sa v auguste vyberáme na severovýchod Slovenska, aby sme sa priamo na mieste porozprávali s miestnymi a spoznali ich starosti a názory na veci verejné a najmä aby sme načúvali problémom vo všetkých kútoch Slovenska.
Náš tohtoročný výjazd sme začali v obci Ubľa, ktorá je zároveň aj jedným z dvoch hraničných prechodov pre peších a autá na Ukrajinu. Starostka Uble, pani Nadežda Sirková, sa s nami podelila o svoje skúsenosti s výkonom funkcie starostky, ktorú v Ubli vykonáva už od roku 2007 ako aj z jej pôsobenia ako poslankyne PSK. Obec sa počas jej funkčného obdobia venovala nielen rekonštrukcii obecných budov ako napríklad budovy materskej a základnej školy, ale aj vybudovaniu dopravného ihriska a workoutovej zóny pre deti a mládež. Pre starších obyvateľov sa podarilo zriadiť špecializované zariadenie pre ľudí trpiacimi Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou, kde si zároveň našlo prácu 11 miestnych obyvateľov.


Pani starostka sa však vrátila aj k problému ktorý ich roky ťažil a to sú nespočetné množstvá odstavených áut a vrakov ktoré po sebe zanechávajú Ukrajinci vracajúci sa domov z práce v EÚ. Vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry v podobe parkoviska alebo chodníka pre peších na hraničný prechod vzdialený 1,5 km od Uble je prioritou pre ďalší rozvoj obce.


Zastávka, ktorú nemôžeme nikdy vynechať je prírodný bio bazén a letné osvieženie na BEJVOČi ktorý sa nachádza v obci Kolonica, kde sa vždy zastavíme na kus reči aj s domácimi.
Navštívili sme aj obec Ulič, kde sme sa dostali len pár krokov od prísne stráženej zelenej hranice oddeľujúcej Schengenský priestor od Ukrajiny. Dedina Ulič je celoslovensky známa kvôli ručnej výrobe pirohov a tak sme ani my neodolali a ochutnali sme miestnu špecialitu. Na debatu k nám v druhej časti dňa zavítala aj riaditeľka Východoslovenskej galérie pani Dorota Kenderová, ktorá nám porozprávala o svojich skúsenostiach zo svojho dlhoročného pôsobenia v kultúre, o riadení galérie v našich podmienkach a plánoch do budúcnosti. Zhodli sme sa, že napriek tomu že kultúra nebýva nikdy prioritou, patrí k základným hodnotám každého národa a zaslúži si viac pozornosti, priestoru a prepojenia.


Našu návštevu sme zakončili nočnou prehliadkou Gréckokatolíckeho dreveného chrámu sv. archanjela Michala, kde sme si v prítmí blikajúcich sviečok vypočuli prednášku o histórii chrámu či o aktuálnom dianí v regióne z pohľadu cirkvi od pána farára Lukáša Kireša.


Ďakujeme za úžasnú príležitosť stráviť 4 dni v spoločnosti úžasných ľudí na krajnom východe Slovenska, ktorý nás stále viac očaruje svojou krásou a úžasnými ľuďmi ktorí ho vytvárajú!

Kategórie
Kapa v regiónoch 2021

KAPA 12 v regiónoch – Hont   

Iniciatíva KAPA 12 si kladie za cieľ stretávať sa ľuďmi v regiónoch, tak aby sme priamo na mieste dokázali spoznať výzvy ale aj krásy daného kraja.

Tento víkend sme strávili v malebnom Honte, kde sme počas troch horúcich dní absolvovali nádherný program. V piatok sme sa stretli so starostom obce Obeckov p. Milošom Kočim, ktorý nám porozprával o úspechoch ale aj starostiach, ktoré ho previedli prvými tromi rokmi jeho funkčného obdobia. Svoju dlhoročnú prax v oblasti poľnohospodárstva dokázal zhodnotiť v prospech obce a pretaviť do reality rôznymi projektmi ako bolo napríklad dobudovanie infraštruktúry najmä kanalizácie, plynu či vody v jednom z najmenej z rozvinutých regiónov Slovenska.

V sobotu sme začali návštevou rodinného vinárstva Mihálik v obci Dolné Plachtince, kde nám pán majiteľ poodhalil tajomstvá výroby vína v tomto tradične vinárskom regióne a mali sme možnosť ochutnať aj jeho medailami ovenčenú produkciu vín.  

V sobotu podvečer sme absolvovali v meste Veľký Krtíš výbornú debatu s dlhoročným starostom obce Malé Zlievce p. Jozefom Filkusom a predstaviteľkou neziskovej organizácie Simonou Ďurišovou, ktorá v Rakúsku bojuje za práva opatrovateliek zo strednej a východnej Európy, medzi ktorými je aj cca 20 tisíc sloveniek. V rámci viac ako dvojhodinovej diskusii v KC Marťák, do ktorej sa zapojili aj naši hostitelia Karol Sudor a Robert Šarina, sme sa rozprávali na témy súvisiace s bežným životom a každodennou realitou obyvateľov Veľkého Krtíša a jeho okolia. 

Keďže veľké množstvo obyvateľov okresu chodí kvôli pracovným podmienkam do Rakúska, Simona Ďurišová nám porozprávala svoje dôvody prečo sa rozhodla týmto ľudom pomáhať. Pán starosta Filkus nám zdieľal svoje skúsenosti s rozvojom obce, v ktorej je už 19 rokov starostom a zároveň nám priblížil aj zákulisie nekalých praktík a podplácania v slovenskom futbale, ktorého bol sám svedkom a aktívne voči nemu vystúpil za čo bol aj perzekuovaný. Novinár Karol Sudor a tlmočník do posunkového jazyka Róbert Šarina sa tiež zapojili do diskusie a prezentovali svoj pohľad na rozvoj regiónu a bežného života v ňom.  

Región Hontu má podmanivú krajinu, úžasných a priateľských ľudí a obrovskú perspektívu ďalšieho rozvoja. Chabá infraštruktúra a nedostatok pracovných príležitostí však spôsobujú, že aj tento región sa postupne vyľudňuje. Nás však teší, že sme stretli tak zanietených, aktívnych a múdrych ľudí, ktorí chcú posúvať svoj kraj vpred.   

Ešte raz ďakujeme Karol Sudor, Robert Šarina, Simona Ďurišová, Milošovi Kočimu, Jozefovi Filkusovi a všetkým, s ktorými sme sa počas týchto troch dní stretli. 

Hont nás očaril!