Kategórie
Kapa diskusie 2018

Diskusia s pánom Milanom Orlovským

Členovia KAPA 12 sa aktívne venujú konzistenému vzdelávaniu v oblastiach, v ktorých vidíme príležitosť na veľký progres, modernizáciu a úspory.

Oblasť energetiky je určite jednou z nich. Preto nám bolo cťou medzi nami privítať odborníka na energetické audity budov, ako aj v oblasti smart riešení v energetike- pána Milana Orlovského. Pán Orlovský nám vo svojej prednáške ozrejmil možnosti a priestor na zlepšenie využívania energie či už pre samosprávy (školy, školské jedálne, mestké úrady a pod.) alebo pre štáne príspevkové a rozpočtové organizácie.

Aplikovaním SMART riešení pri spotrebe elektrickej energie ako aj vody, dokážeme usporiť obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré potom môžu byť následne reinvestované do obnovy starých zariadení kotolní, osvetlenia alebo vodovodných batérií. Investičný dlh na majetku štátu a samospráv je naozaj alarmujúci a je najvyšší čas, aby sme sa touto otázkou začali aktívne zaoberať.

KAPA 12 bude určite na tejto téme ďalej pracovat a prinášať riešenia pre lepšie a modernejšie Slovensko.