Kategórie
Kapa v regiónoch 2019

Kapa 12 na severovýchode Slovenska


Snina, Ubľa, Ladomírov, Beňatina – toto sú miesta, ktoré sme v posledných dňoch navštívili na severovýchode Slovenska. Na vlastné oči sme sa chceli zoznámiť s problematikou jedného z najmenej rozvinutých okresov. Pokiaľ chceme debatovať a prinášať riešenia aj pre ľudí na krajnom východe Slovenska, nemôžeme to robiť od stola v Bratislave 🧐, ale potrebujeme spoznať problémy regiónu priamo na mieste.


Celkovo sme v okrese Snina strávili 4 dni, ktoré sme využili na stretnutie s rôznymi zaujímavými ľudmi:

  • Pre pohľad na problematiku podnikania sme sa stretli s p. Dušanom Brečkom – majiteľom Píly Beky, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom v Snine. Vo veľmi pútavej diskusii sme preberali ciele a rozvojové plány spoločnosti, ako aj problematiku prekážok, ktoré vytvára štát, a tak dokáže znepríjemniť rozvoj podnikania. Dotkli sme sa aj otázok spolupráce s dodávateľmi alebo aj tému zamestnanosti.
  • Následne sme absolvovali návštevu u primátorky Sniny. S pani Danielou Galandovou Daniela Galandová sme sa rozprávali o aktuálnych témach pre Sninu – odchod mladej generácie za lepšími podmienkami, rozvoj podnikateľských príležitostí, ako aj prespektíva rozvoja vidieckeho turizmu v Snine. Pani primátorka nás zaujala svojim triezvym pohľadom na aktuálny stav v meste, aj pragmatickým postojom pri riešení výziev a rozvojových plánov na ďalšie roky.
  • Sociálne témy a problematika pomoci ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia sú pre členov Kapa 12 veľmi podstatné, a preto sme nemohli nevyužiť návštevu v nadácii Nadácia Pro Futura, kde nám riaditeľka nadácie pani Jozefína Obšitníková predstavila históriu nadácie, jej najväčšie úspechy, i ďalšie plány. V priateľskej debate sme prispeli aj my svojimi radami a pohľadom na tému pomoci sociálne vylúčeným spoločenstvám a ich inklúzii do spoločnosti.

Na záver sme absolvovali aj návštevu nedávno zrekonštruovaného sninského kaštieľa.


Návšteva v okrese Snina bola obohacujúca a poučná. Aj v tomto okrese žijú príjemní ľudia, ktorí však majú ťažšie podmienky na život.

V okresne Snina je celoslovensky najnižšia priemerná mzda, veľa ľudí si preto chodí zarábať mimo okresu (ženy do Rakúska ako opatrovateľky, muži do Čiech a ďalej na západ ako montéri, strojári, murári…). Doma ostávajú deti so starými rodičmi, trpia rodiny, manželstvá sa rozpadávajú. 😞V tejto chvíli nemáme liek na všetky problémy, ktorými severovýchod Slovenska trpí. Každý, kto chce z politickej úrovne pomáhať, by však mal podľa nášho názoru prísť a presvedčiť sa na vlastné oči. Aj keď ho to bude stát 8 hodín cestovania autom, pretože infaštruktúra nie je vybudovaná. Ak máme v budúcnosti prinášať riešenia pre ľudí, musíme do regiónu vycestovať a stáviť tam pár dní. Iba tak dokážeme nasať atmosféru a priniesť nové nápady.💪
Na východe toho je veľa. Veľmi veľa. 👍😃

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *